Vietnam Warehousing & Automation Show 2024 (WAS 2024) TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG (WTC TPM BÌNH DƯƠNG), Bình Dương

Vietnam Warehousing & Automation Show
Vietnam Warehousing & Automation Show là triển lãm và hội nghị B2B hàng đầu tại Việt Nam về phát triển cơ sở hạ tầng kho hàng, tự động hóa, vận chuyển vật liệu, lưu trữ, AIDC, logistics và công nghệ chuỗi cung ứng.

Vietnam Warehousing & Automation Show cung cấp một nơi gặp gỡ cho các chuyên gia trong lĩnh vực kho hàng, vận chuyển vật liệu, tự động hóa, lưu trữ, AIDC, intralogistics, chuỗi cung ứng, vận tải và ngành logistics để gặp gỡ những người mua chất lượng từ các ngành công nghiệp người dùng cuối khác nhau.

Thông tin liên hệ:

Prashant Narain

66-923637143

www.vietnamwashow.com

 

#_REVIEWS

💸 Website & Tickets

Go to Event Website

◑ Topics | Categories


Advertisements